Skip to main content
Wachtwoord wijzigen

We overlopen hoe u uw wachtwoord wijzigt

Nico Del Rio avatar
Written by Nico Del Rio
Updated over a week ago

Om veiligdheidsredenen is het aangewezen regelmatig uw wachtwoord te veranderen. Uw wachtwoord voor Knowlex wijzigen is heel eenvoudig. Log in met uw huidige wachtwoord en klik rechtsboven op de hoofdpagina op uw initialen. Er opent zich een menu. Klik in dat menu op "Mijn Account".
​

Klik vervolgens op de blauwe tekst "Change my password".
​

Bovenaan de pagina verschijnt nu de melding dat u een mail werd toegestuurd met een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Ga naar uw mailbox en zoek de mail. Open de mail en klik op de link.
​

U wordt nu doorverwezen naar de pagina waar u uw nieuwe wachtwoord kunt ingeven. In het eerste veld voert u uw nieuwe wachtwoord in. In het tweede veld bevestigt u uw nieuwe wachtwoord. Klik vervolgens op de pijl in de cirkel onderaan om uw nieuwe wachtwoord op te slaan.
​

U krijgt tot slot de volgende bevestiging te zien:

Gefeliciteerd! Uw wachtwoord werd succesvol gewijzigd. U kunt vanaf nu inloggen met uw nieuwe wachtwoord.

Did this answer your question?