Skip to main content
All CollectionsDocumenten beheren
Bestanden opladen als Enkel lezen-gebruiker
Bestanden opladen als Enkel lezen-gebruiker

Bestanden van groepsleden met rol Enkel lezen moeten eerst goedgekeurd worden door de beheerder vooraleer ze online verschijnen

Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Groepsleden met de rol 'Enkel lezen' kunnen in die specifieke groep alleen maar bestanden raadplegen, en ze niet rechtstreeks opladen.

Wilt u toch bestanden opladen in die groep, dan doet u dat door een bestand te suggereren aan de beheerder. Nadat hij/zij uw bestand heeft goedgekeurd, verschijnt het in de groep.

Hoe u een document oplaadt, ziet u hier in meer detail. We doorlopen de stappen hier nog eens kort.
Klik rechtsboven in Knowlex op 'Upload'. Selecteer daarna uw bestand of sleep het in het venster. Selecteer vervolgens 'Share with my groups' en klik op de groep waaraan het bestand toegevoegd moet worden. U zult zien dat er naast de groepen waarin u niet rechtstreeks kunt opladen, de term 'Suggest' staat. Klik op het bolletje voor de naam van de groep. Daarin verschijnt nu een groen vinkje.

Voeg eventueel een verdere omschrijving en trefwoorden toe en klik op 'Save'. Uw bestand wordt nu ter controle doorgestuurd naar de beheerder.

Did this answer your question?