Skip to main content
All CollectionsDocumenten beheren
Notities en documenten maken in Knowlex
Notities en documenten maken in Knowlex

Met Knowlex kunt u rechtstreeks online documenten en notities maken

Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Met Knowlex kunt u rechtstreeks online documenten opstellen en notities maken tijdens vergaderingen en besprekingen. Uw notities worden automatisch opgeslagen en u kunt ze delen met uw groepsleden.

Klik op de knop 'Upload' rechtsboven. Onder het oplaadveld ziet u een kleiner veld met de tekst 'Write a document online'. Wanneer u hierop klikt, ziet u het volgende venster:

U kunt nu de titel van het document ingeven, een categorie selecteren en aangeven wie het document kan zien: alleen uzelf, of de leden van een of meerdere van de groepen waarvan u lid bent.

Vervolgens opent de online tekstverwerker. U kunt meteen beginnen typen. Via de balk bovenaan in de tekstverwerker kunt u de opmaak wijzigen, lijsten, tabellen of afbeeldingen invoegen ...  Alle wijzigingen worden automatisch bijgehouden. Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop 'Done' rechtsboven. 

U kunt het document vervolgens raadplegen door op 'View' te klikken.
Om het te wijzigen of verder te werken, klikt u op 'Edit'. 

Klik vervolgens op 'Open file editor' om de tekstverwerker opnieuw te openen en verder te werken.

Did this answer your question?