Skip to main content
Documenten linken

U kunt nu bij documenten links toevoegen naar andere bestanden. Zo vindt en raadpleegt u snel gerelateerde kennis.

Nico Del Rio avatar
Written by Nico Del Rio
Updated over a week ago

Wanneer u een bestand heeft opgeladen of beheerder bent, kunt u een bestand linken aan een gerelateerd bestand. Zo kunnen gebruikers snel en eenvoudig andere relevante kennis raadplegen en bouwt u als het ware een kennisnetwerk op.

Klik na het opladen op 'Link file' en zoek naar de bestanden die u wilt linken. Klik op de nodige bestanden en de link is gelegd!

Did this answer your question?