Skip to main content
Document bekijken

Een document snel raadplegen?

Nico Del Rio avatar
Written by Nico Del Rio
Updated over a week ago

Klik bij een bestand op 'preview' om het te raadplegen, te doorzoeken, af te drukken en tekst te selecteren - zonder dat u het hoeft te downloaden.

Did this answer your question?