All Collections
Kennis doorzoeken
Ingebouwde tekstherkenning
Ingebouwde tekstherkenning

Dankzij de ingebouwde tekstherkenning, kortweg OCR, zet Knowlex scans om in leesbare tekst, om te doorzoeken en te selecteren.

Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Did this answer your question?