Skip to main content
Vernieuwde dashboard

Het vernieuwde dashboard heeft naast een vormelijk-, vooral een functioneel doel en geeft inzicht in het intern Knowlex-gebruik.

Nico Del Rio avatar
Written by Nico Del Rio
Updated over a week ago

Bovenaan: Recent opgeladen bestanden en recent geraadpleegde documenten

Links bovenaan kan u de recent toegevoegde bestanden raadplegen. Documenten die recent werden opgeladen zullen verschijnen boven diegene die voordien werden toegevoegd.

Meteen daarnaast verschijnen de recent bekeken documenten. Volgens hetzelfde principe zullen ook hier de recent geraadpleegde documenten verschijnen boven diegene die voordien werden geraadpleegd.

Tussenlaag: Geraadpleegde documenten en gebruikte categorieën/tags

Vervolgens wordt een volgende ‘laag’ gepresenteerd. Wanneer we opnieuw links kijken, worden dan de meest bekeken documenten weergegeven. Op die manier krijgt u als gebruiker inzicht in welke documenten uw collega's het vaakst raadpleegden. 

Daarnaast worden de meest gebruikte categorieën voorgesteld. Op die manier weet u welke categorieën u het vaakst gebruikt. 

Uiterst rechts kan u de tags terugvinden die u het vaakst gebruikt. Opnieuw worden diegene die het vaakst aan bod komen bovenaan weergegeven.

Onderaan: Favoriete bestanden en aangemaakte collecties

Helemaal onderaan worden links de favoriete bestanden weergegeven. Uiterst rechts worden dan weer de collecties weergeven  die de gebruiker zelf heeft aangemaakt. 

Ons dashboard werd onlangs opnieuw vernieuwd. Hierdoor werden de 'groepen' en 'categorieen' verborgen achter het tandwiel rechtsbovenaan uw Knowlexscherm. Weldra voegen wij een geactualiseerde video toe.

Did this answer your question?