Skip to main content
All CollectionsDocumenten beheren
Detectie van dubbels en versiebeheer
Detectie van dubbels en versiebeheer

Knowlex detecteert automatisch wanneer u een bestand dubbel oplaadt en bevat versiebeheer om andere versies van een bestand te raadplegen.

Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Wanneer u een bestand wil opladen dat al in Knowlex staat, zal het systeem dat automatisch detecteren en een melding weergeven. U kunt ervoor kiezen om hetzelfde bestand twee keer op te laden ('Continue to upload this file'), maar u kunt ook het reeds aanwezige bestand overschrijven ('Overwrite existing file'). Via versiebeheer kunt u de verschillende versies van het document raadplegen. Klik hiervoor op de link 'Toon oudere versies' of 'Show older versions' bij het document.

Did this answer your question?