Skip to main content
All CollectionsDocumenten beheren
Pas de documentnaam aan tijdens het opladen.
Pas de documentnaam aan tijdens het opladen.

Tijdens het uploaden van een document kan u de naam wijzigen.

Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Upload een document en klik vervolgens op het potloodje om de naam aan te passen. 

Did this answer your question?