Skip to main content
Custom fields

Als eigenaar of administrator van een groep kunt u aangepaste custom fields aanmaken

Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Als eigenaar of Admin van een groep kunt u aangepaste custom fields aanmaken.

 1. Klik op he tandwiel rechtsbovenaan uw scherm.

 2. Klik op “Groepen”.

 3. Klik op de naam van de groep waar u eigenaar of administrator van bent.

 4. Druk op “Pas de informatie architectuur aan”. U krijgt de keuze om de custom categories te bewerken of de custom fields te veranderen.

 5. Druk in dit geval op “Edit custom fields”.

 6. Druk op “Add new Custom Field”.

 7. Typ een naam in voor de nieuwe custom field die u wilt toevoegen.

 8. Maak een keuze voor het type: “Text”, “Number”, “Date”, “Select Option”.

 • “Text” kunt u kiezen om een bepaalde tekst toe te voegen.

 • “Number” kunt u kiezen om een bepaald nummer toe te voegen.

 • “Date” kunt u kiezen om aan het bestand een bepaalde datum toe te kennen.

 • “Select Option” kunt u kiezen als u wilt kunnen kiezen uit een selectief lijstje.

Bij “Live Example” kunt u de te maken keuzes bekijken en zien hoe een bepaald type (“Text”, “Number”, “Date”, “Select Option”) eruit zal komen te zien.

9. Druk op “Save Changes” om uw wijzigingen op te slaan.

Druk op het pijltje naar links om te zien dat de nieuwe net aangemaakte custom field in de lijst verschijnt. Als u meer custom fields wilt toevoegen, herhaalt u simpelweg bovenstaande stappen.

Als u een nieuw bestand toevoegt via “Upload”, kunt u deze “Aanpassen”. Zoals u de bestandsnaam… aan kunt passen, kunt u in ditzelfde scherm nu ook kiezen om aan het bestand een aangepast custom field (van het type “Text”, “Number”, “Date”, “Select Option”) toe te voegen.

Vanaf wanneer meerdere bestanden tot een bepaald type custom field behoren, zal dat custom field tijdens het zoeken in de Knowlex zoekmachine in de balk links bij “Filters” verschijnen.

Did this answer your question?