Bulk acties

Voer een actie voor meerdere bestanden tegelijkertijd uit

Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Als eigenaar of administrator van een groep kunt u er tijdens het zoeken naar bestanden voor kiezen om een actie te starten. U vindt dit selectievenster wanneer u in de zoekmachine bent aan de rechterkant van uw scherm: “Start een actie”.

U kunt eenvoudig “Categorieën aanpassen”, “Tags verwijderen”, “Tags toevoegen”, “Bestanden aan een groep toevoegen”, “Bestanden uit een groep verwijderen”, “Bestanden verwijderen”.

Druk op één van die acties.

Er verschijnen selectiebolletjes aan de linkerkant van de naam van het bestand. 

Selecteer de bolletjes waarvan u wilt waarop de actie uitgevoerd moet worden.

Klik onderaan het scherm op “Doorgaan met X bestanden”.

Voer de actie die u wilt uit voor die geselecteerde bestanden door onderaan op “Pas [actie] aan voor X bestanden” te drukken.

Gefeliciteerd! U heeft de gekozen actie uitgevoerd voor meerdere bestanden tegelijkertijd.

Did this answer your question?