Slimme filters
Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Als u begint te typen in de zoekbalk verschijnt er vanaf het derde getypte karakter automatisch of het woord ook voorkomt in een van de filteropties.

Did this answer your question?