Knowlex heeft naast een Engelstalige ook een Nederlandstalige en Franstalige interface. Hebt u een anderstalige collega of is uw kantoor meertalig? Geen probleem. 

Via uw account kan u uw interface-taal selecteren.

Did this answer your question?