Om u nog meer tijd te laten winnen, hebben we een functie toegevoegd waarmee u vanop elke pagina een bestand kunt opladen. Op eender welk moment kan u een bestand uploaden door het eenvoudigweg naar de Knowlexpagina te slepen

Did this answer your question?