Skip to main content
Categorieën aanmaken

Knowlex definieert zelf verschillende standaardcategorieën. Het is echter mogelijk om eigenhandig een categorie aan te maken.

A
Written by Artuur Engelen
Updated over a week ago
  1. Klik op het 'tandwiel' rechtsbovenaan uw scherm

  2. Ga naar "Groepen".

  3. Selecteer de groep die van toepassing is.

  4. Scrol naar beneden en klik op " Pas informatiearchitectuur aan". 

  5. Klik op "Edit custom categories".

  6. Klik op "Add category".

  7. Selecteer de juiste groepsnaam.

  8. Geef een toepasselijke naam aan de categorie die u wenst aan te maken

  9. Klik op "add" en de categorie werd succesvol toegevoegd. 

Ons dashboard werd onlangs vernieuwd. Hierdoor werden de 'groepen' en 'categorieen' verborgen achter het tandwiel rechtsbovenaan uw Knowlexscherm. Behalve 'stap 1' blijven de overige stappen hetzelfde . Weldra voegen wij een geactualiseerde video toe.

Did this answer your question?