Skip to main content
Deelbare collecties

Tot nu kon u documenten bundelen in een collectie waar enkel u toegang tot had. Vanaf nu kan u deze collecties echter ook delen met anderen.

A
Written by Artuur Engelen
Updated over a week ago

In deze hulpfile leggen we uit hoe u zelf uw collectie kan delen.

  1. Klik op 'collecties'

  2. Klik op de collecties die u wilt delen.

  3. Selecteer met welke groepen u deze collectie wilt delen

  4. Klik op 'Save' en uw collectie werd gedeeld

Did this answer your question?