Skip to main content
Maak zelf een groep aan

Maak zelf groepen aan en stel vervolgens kennis beschikbaar voor alle groepsleden.

A
Written by Artuur Engelen
Updated over a week ago

Het aanmaken van een groep is zeer eenvoudig.

  1. Ga naar het 'tandwiel' rechtsbovenaan uw scherm

  2. Klik op 'groepen'

  3. Klik op de knop 'nieuwe groep toevoegen'

  4. Typ de naam die u wilt geven aan de groep

  5. Klik op doorgaan.

De groep is vervolgens aangemaakt. Alle groepsleden die toegang verkregen tot deze groep hebben zicht op de kennis die erin vervat zit. 

Did this answer your question?