Anonimisering
A
Written by Artuur Engelen
Updated over a week ago

Om bestanden te anonimiseren dient u volgende stappen te doorlopen.

  1. Klik op een bestand dat u wenst te anonimiseren.

  2. Klik op "Aanpassen"

  3. Klik op op "Anoniem maken"

  4. Selecteer vervolgens de woorden of tekstvakken die u wenst te anonimiseren en klik op "Redact".

  5. Wanneer u woorden of tektsvakken die werden geanonimiseerd wil deselecteren selecteert u die deze en klikt u vervolgens op "Don't redact".

  6. Wanneer u klaar bent klik dan op "Finish anonymization"

Ter info: De woorden of tekstvakken die geel zijn gearceerd zijn degene die geanonimiseerd werden. Wijzigingen worden doorgevoerd in Word, PDF en 'Plain text'. In gescande documenten en 'Scan 2 text' is dit (voorlopig nog) niet het geval.

Did this answer your question?