Skip to main content
Nodig gebruikers uit.

Als u de eigenaar bent van een groep, kunt u andere leden uitnodigen om te participeren en hun kennis te delen.

Sophie De Cannière avatar
Written by Sophie De Cannière
Updated over a week ago

Alleen de eigenaar van een groep kan andere leden uitnodigen. Een gebruiker die een nieuwe groep heeft toegevoegd, is automatisch de eigenaar van deze groep.

  1. Om nieuwe leden uit te nodigen, klikt u eerst op het tandwiel rechtsbovenaan uw Knowlexscherm.

  2. Klik vervolgens op 'groepen'.

  3. Klik op de groep waaraan u een persoon wilt toevoegen. OPGELET: ENKEL EIGENAARS VAN EEN GROEP KUNNEN GEBRUIKERS TOEVOEGEN!

  4. Klik op 'Nodig nieuwe leden uit'

  5. Vul vervolgens het e-mailadres van de uit te nodigen persoon in. U kunt ook meerdere personen uitnodigen om lid te worden door al hun mailadressen in te voeren, gescheiden door een enter.

  6. U kunt de nieuwe gebruiker een rol toewijzen. Een Admin heeft beheersrechten en kan gebruikers uitnodigen; een Default kan bestanden zien en uploaden; een Read only kan alleen bestanden lezen. De standaardoptie is Default.

  7. Klik op “Invite users”.

  8. De uitgenodigde gebruiker ontvangt nu een e-mail die hem/haar op de hoogte brengt van wie hem/haar heeft uitgenodigd tot welke groep. In deze e-mail vindt u een directe loginknop, zodat u snel en gemakkelijk kennis kunt beginnen delen.

Did this answer your question?