Alleen de eigenaar van een groep kan andere leden uitnodigen. Een gebruiker die een nieuwe groep heeft toegevoegd, is automatisch de eigenaar van deze groep.

  • Om nieuwe leden uit te nodigen, klikt u eerst op “Groups” in de navigatiebalk bovenaan uw scherm. Klik dan op de groep waaraan u een persoon wilt toevoegen. 

  • De pagina met informatie over de groep opent zich. Klik vervolgens op de knop “Invite new members”.

  • Vul vervolgens het e-mailadres van de uit te nodigen persoon in. U kunt ook meerdere personen uitnodigen om lid te worden door al hun mailadressen in te voeren, gescheiden door een enter.

  • Als deze persoon al een Knowlex-gebruiker is, zal zijn/haar naam verschijnen en kunt u deze selecteren. Als hij/zij nog geen Knowlex-gebruiker is, dient u het volledige e-mailadres in te vullen. 

  • U kunt de nieuwe gebruiker een rol toewijzen. Een Admin heeft beheersrechten en kan gebruikers uitnodigen; een Default kan bestanden zien en uploaden; een Read only kan alleen bestanden lezen. De standaardoptie is Default.

  • Klik op “Invite users”.

  • De uitgenodigde gebruiker ontvangt nu een e-mail die hem/haar op de hoogte brengt van wie hem/haar heeft uitgenodigd tot welke groep. In deze e-mail vindt u een directe loginknop, zodat u snel en gemakkelijk kennis kunt beginnen delen.

Did this answer your question?