Sommige gebruikers kunnen bijvoorbeeld de gedeelde kennis lezen, beoordelen en van commentaar voorzien, maar hebben geen toegang tot het aanmaken van documenten.

  • Alleen de eigenaar van een Organisatie kan de gebruikersrechten aanpassen. Om de rol van een gebruiker te wijzigen, gaat u naar “Organization” links bovenaan op uw scherm. Vervolgens selecteert u de organisatie die u wilt aanpassen.

  • Klik hierna op de knop “View Members

  • Een lijst met alle leden van deze Organisatie wordt nu weergegeven. Hier kan u de gebruiker selecteren waarvoor u de rechten wenst aan te passen. U kan nu de rol van deze gebruiker kiezen: "Default" of "Read only". Met Alleen-lezen zal hij/zij zelf geen documenten kunnen toevoegen binnen deze organisatie.

Did this answer your question?